Uvjeti poslovanja

Ovim se Uvjetima poslovanja (“uvjeti”) uređuje korištenje internetske stranice i korištenje usluge internetske trgovine. Pažljivo pročitajte ove uvjete prije pristupa ili korištenja smtonline.hr. Pristupanjem ili korištenjem bilo kojeg dijela internetske stranice, pristajete poštivati ove uvjete i pristajete da se na vas primjenjuju njihove odredbe, kao i sva ostala pravila i uvjeti korištenja internetskih stranica i usluga koje se putem iste pružaju. Ovi uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
SMTonline pridržava pravo izmjene ovih uvjeta. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici smtonline.hr. Vaša je odgovornost povremeno provjeravati ovu stranicu radi promjena. Vaša daljnja upotreba ili pristup internetskoj stranici nakon objavljivanja bilo kakvih promjena predstavlja prihvaćanje tih promjena.

 1. Podaci o pružatelju usluge
  SuzanaMojTrener j.d.o.o.
  Adresa: Ulica Josipa Kosića 6, 10290 Zaprešić
  E-mail: [email protected]
  OIB: 59988715244
  MB: 05435374
  PDVIB: HR59988715244
  Račun u Zagrebačka banka d.d.
  IBAN: HR9123600001102932867
  SWIFT: ZABAHR2X
  Direktor: Suzana Štimac
 2. Ograničenja odgovornosti i korištenja
  Svaka osoba, pravna ili fizička, koja pristupa internetskim stranicama, dalje u tekstu „Korisnik“, se obvezuje da neće koristiti internetsku stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Također ste suglasni da nećete reproducirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio internetske stranice, te proizvode ili usluge koje se nude putem iste, bez izričitog pismenog dopuštenja od nas. Dokumenti, podaci i informacije sadržani na ovoj Internetskoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
  Korištenjem sadržaja ove Internetske stranice, Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz njihova korištenja te prihvaća koristiti sadržaj internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
  Pružatelj usluge se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana za korištenje internetske stranice ili za bilo koje radnje Korisnika tijekom uporabe ili zlouporabe sadržaja internetske stranice te za bilo kakvu štetu koja može biti prouzročena Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja internetske stranice.
  Pružatelj usluge nije odgovoran ako informacije dostupne na internetskoj stranici nisu točne, potpune ili aktualne. Materijal na ovoj internetskoj stranici dostupan je samo za opće informacije i ne smije koristiti kao jedini temelj za donošenje odluka bez konzultiranja primarnih, točnijih, potpunijih ili pravodobnijih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj stranici je na vlastitu odgovornost.
  Pružatelj usluge nije ovlaštena zdravstvena ustanova, te se treninzi i savjeti na stranici ne mogu smatrati nadopunom ili zamjenom za profesionalnu zdravstvenu pomoć ili skrb. Svako korištenje fitness programa na internetskoj stranici isključivo je na vlastitu odgovornost, te Pružatelj usluge ne snosi nikakve posljedice nastale tijekom ili nakon korištenja programa. Prije pristupanja svakom programu potrebno je konzultirati se s liječnikom.
  Buduće da se naše usluge sastoje od tjelesnih aktivnosti, uvijek postoji rizik od ozljeda. Slažete se da je upotreba naših usluga na vašem vlastitom riziku i preuzimate punu odgovornost za svoje postupke i eventualne ozlijede. Također se slažete da Pružatelj usluge nije odgovoran za bilo kakvu vrstu ozlijede.
  Internetska stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije, kao i veze (”linkove”) do drugih internetskih stranica, kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Pružatelj usluge nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničavajući se, na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na internetskim stranicama kreiranima od strane trećih osoba i zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica.
  Pružatelj usluge zadržava pravo da bez najave izmijeni sadržaj internetske stranice, ukine internetsku stranicu ili ograniči pristup internetskoj stranici ili nekim proizvodima i uslugama, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
  Pružatelj usluge neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internetske stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
  Pružatelj usluge zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga.
  Pružatelj usluge zadržava pravo da Korisnicima koji izvršavaju radnje protivne ovim Općim uvjetima, spriječi pristup internetskoj stranici i s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.
 3. Autorska prava
  Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka Pružatelja usluge. Korisnik prihvaća da je urednički sadržaj internetskih stranica isključivo vlasništvo društva SuzanaMojTrener j.d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.
  Korištenjem internetske stranice, Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati ili mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati ih na druge internetske stranice ili medije ili ih koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe i za kućnu uporabu.
  Ukoliko je to izričito dopušteno na internetskim stranicama, Korisnik će imati pravo preuzeti (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju, korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.
 4. Zaštita osobnih podataka
  Prije pristupa određenim sadržajima, Korisnici će biti obvezni dati Pružatelju usluga svoje osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internetskih stranica.
  Vaše podnošenje osobnih podataka uređeno je našim Pravilima privatnosti. Pravila privatnosti možete naći ovdje.
  Ako imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail poruke na adresu [email protected].
 5. Proizvodi i usluge
  Pružatelj usluga pruža uslugu prodaje online treninga (audio i video medijski sadržaj) i odjeće i rekvizita vezanih uz treninge, te pretplate na trening programe.
  Ovi opći uvjeti sadrže uvjete i odredbe pod kojima možete kupiti i pretplatiti se na proizvode i usluge Pružatelja usluga te se primjenjuju na ugovore o kupnji ili pretplati između Pružatelja usluga i fizičke osobe ili pravne osobe. Ugovor mogu sklopiti fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije, te pravne osobe. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.smtonline.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je izvršeno plaćanje cijene proizvoda ili usluge. Korisnik će putem registriranog e maila biti obavješten o izvršenoj kupnji, odnosno pretplati.
  Ovi se uvjeti primjenjuju bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup, odnosno vrijede i za druge mobilne i mrežne digitalne aplikacije.
  Ovi opći uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o kupnji ili pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
  Sklapanjem ugovora smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi opći uvjeti.
 6. Registracija
  Proizvodi i usluge dostupne su isključivo registriranim, punoljetnim i poslovno sposobnim Korisnicima, što potvrđuju unošenjem vlastitih osobnih podataka.
  Registracija Korisnika se izvršava putem internetske stranice, prilikom čega će Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i dozvoliti Pružatelju usluga korištenje takvih osobnih podataka.
  Svaka registracija je samo za jednog Korisnika.
  Korisnik ne smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti pristup internetskoj stranici putem svoje lozinke. Pružatelj usluga može Korisniku otkazati ili suspendirati pristup internetskoj stranici ako podijeli svoju lozinku. Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.
  Pri registraciji je potrebno ostaviti točne, potpune podatke o registraciji i Korisnikova je odgovornost ažurirati i održavati promjene tih podataka na odgovarajućim stranicama za registraciju. Pružatelj usluga se ima pravo osloniti na sve podatke koje Korisnik dostavi.
  Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe lozinke Korisnik mora odmah obavijestiti Pružatelja usluga na adresu [email protected].
  Preporučamo da ne odaberete očiglednu korisničku lozinku i da je redovito mijenjate.
 7. Kupnja proizvoda i usluga
  Cijene usluga i proizvoda izražene su u euru (“EUR” ili €).
  Cijene su podložne promjenama do trenutka potvrde plaćanja, o čemu će Pružatelj usluga obavijestiti Korisnika na jasan i razumljiv način.
  U slučaju tehničke greške koja bi mogla utjecati na prikazanu cijenu, opis ili dostupnost naručene usluge ili proizvoda, Pružatelj usluga zadržava pravo da ne isporuči naručenu uslugu ili proizvod i o tome će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Korisnika. Ukoliko je Korisnik unaprijed platio za naručenu uslugu ili proizvod, plaćeni iznos će mu biti vraćen u roku od pet radnih dana.
  Nakon narudžbe, Korisniku će na e-mail adresu koju je naveo biti poslana obavijest o zaprimljenoj narudžbi. Narudžba proizvoda se ne smatra kupnjom. Kupnja proizvoda je izvršena i ugovor o kupoprodaji je sklopljen kada Pružatelj usluga potvrdi kupnju i o tome obavijesti Korisnika putem e-mail adrese koju je Korisnik naveo. U slučaju narudžbe / pretplate na uslugu, ugovor o kupoprodaji ili pretplati se smatra sklopljenim u trenutku kada je izvršeno plaćanje cijene. Korisnik će putem registriranog e-maila biti obavješten o ugovorenoj usluzi / pretplati.
  Korisnik može platiti naručene usluge ili proizvode na sljedeće načine, pri čemu vrstu plaćanja izabire u trenutku kada će to od njih biti zatraženo na internetskoj stranici:
  • uplatom na žiro račun Pružatelja usluga,
  • kreditnim karticama kartičarskih kuća s kojima Pružatelj usluga surađuje.
   Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
   CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
   Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
   Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
   Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom vaših kartičnih podataka.
   Više pročitajte na linku https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/
 8. Uvjeti pretplate na digitalni sadržaj
  Pretplata može početi s besplatnim probnim periodom, i nastavit će se iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, kvartalno ili polugodišnje i obnavljat će se svakim razdobljem obnove ovisno o opciji pretplate koju Korisnik odabere osim ako i dok ne otkažete svoju pretplatu ili je Pružatelj usluga ne prekine. Korisnik mora imati pristup internetu i pružiti trenutni, važeći, prihvaćeni način plaćanja da bi koristio uslugu pretplate. Kako bi Korisnik izbjegao naplatu sljedećih naknada za obnovu pretplate potrebno je otkazati svoju pretplatu prije nego što se obnovi svaki rok plaćanja (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili kako je navedeno u uvjetima proizvoda).
  Pokretanjem pretplate na Smtonline.hr i pružanjem ili određivanjem načina plaćanja, Korisnik ovlašćuje Pružatelja usluga da mu naplaćuje naknadu za pretplatu po tadašnjoj trenutnoj stopi na redovnoj osnovi na temelju odabranog razdoblja obnove. Korisnik prihvaća da se iznos koji se naplaćuje za svako razdoblje obnove može razlikovati iz razloga koji mogu uključivati različite iznose zbog promotivnih ponuda, uključujući iskorištavanje darovne kartice i promotivnog koda, i/ili promjenu ili dodavanje plana, te ovlašćuje Pružatelja usluga da naplati takve različite iznose, koji se mogu naplatiti na temelju odabranog plana obnove.
  Korisnik svoju pretplatu može otkazati u bilo kojem trenutku i nastavit će imati pristup usluzi do kraja mjesečnog razdoblja naplate. Za otkazivanje idite na stranicu “Moj račun” na internetskoj stranici i slijedite upute za otkazivanje.
 9. Dostava
  O uvjetima dostave pročitajte ovdje.
 10. Politika povrata
  Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
  U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda, rok za jednostrani raskid započinje teći od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji usluga ili ugovora o pretplati, rok za raskid počinje teći od dana sklapanja ugovora.
  Korisnik je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na internetskoj stranici ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (elektronskom ili običnom poštom).
  Pružatelj usluga će, bez odgađanja, dostaviti Korisniku potvrdu o primitku izjave o raskidu.
  Iskoristi li Korisnik svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pružatelj usluga će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Korisnika da raskida ugovor sukladno gore navedenim odredbama, vratiti Korisniku sve što je ovaj platio na temelju ugovora.
  Iznimno, Pružatelj usluga nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza Korisnika koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Pružatelj usluga.
  Kod ugovora o kupoprodaji, Pružatelj usluga mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen, odnosno, nakon što mu Korisnik dostavi dokaz da je proizvod poslao natrag Pružatelju usluga, ako bi o tome Pružatelj usluga bio obaviješten prije primitka proizvoda.
  Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno odredbama ovog članka, obavijestio Pružatelja usluga o svojoj odluci da raskine ugovor.
  Korisnik snosi izravne troškove povrata proizvoda.
  Proizvodi koje Korisnik vraća moraju biti nekorišteni, kompletni u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
  Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.
  Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te Korisnik nije primio naručeni proizvod, već drugi, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluge. U tom slučaju, Korisnik će vratiti krivo isporučeni proizvod na trošak Pružatelja usluge, a isti će isporučiti naručeni proizvod u roku od 4 dana ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od 14 dana od zaprimljenog, krivo isporučenog proizvoda.
  Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 14 kalendarskih dana od dana predviđenog primitka naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na internetskim stranicama. Pružatelj usluge je dužan utvrditi što se dogodilo sa pošiljkom i obavijestiti Korisnika o daljnjem slijedu rješavanja reklamacije.
 11. Način podnošenja prigovora
  Korisnik ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti društvu SuzanaMojTrener j.d.o.o. putem pošte ili osobno na adresu Ulica Josipa Kosića 6, Zaprešić, ili putem e-maila na adresu [email protected]
  Pružatelj usluga se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 12. Završne odredbe
  Ovi opći uvjeti stupaju na snagu 9. svibnja 2023. godine
  Sve izmjene i dopune općih uvjeta moraju biti sastavljene u pisanom obliku.
  Na odredbe općih uvjeta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.